Aleksa Gold - 2020 EFC Scholarship Recipient

Aleksa Gold is an Estonian-Canadian university student who received a 2020 EFC Scholarship with funding from the new Martin & Heljo Mäeks Fund. Aleksa has attended Toronto Estonian Schools, been active in Guides and attended Jõekääru and Kotkajärve camps. Currently, she is in 3rd year Biology at the University of Toronto. Aleksa is also an elite athlete, swimming for the Estonian National team at the World and European Championships. In February 2021, Aleksa set a new Estonian record for 200m backstroke, meeting the Olympic Selection Criteria for the Tokyo Olympics, where she hopes to represent Estonia.

On being Estonian:

Being Estonian has given me a lot, it has enriched my life and opened many doors for me.  Being Estonian has taught me the importance of community…. Being Estonian means that I have a unique history and experiences.  I have had the pleasure of growing up in an environment that teaches children about valuing traditions and culture, and amongst a community that supports its youth.  

I consider myself very lucky that, although living in a large country with many different cultures, our Estonian community has remained strong and worked hard on keeping us close to Estonia.  The sense of being Estonian gives me a unique identity in our country and in this globalized world, where it is increasingly difficult to have a sense of belonging and community. 

On EFC:

Estonian Foundation of Canada (EFC) is a charitable organization with a goal to support Estonians in Canada and to promote the Estonian language, culture, traditions and heritage initiatives through the Estonian community in Canada.  This makes it their mission to preserve and promote Estonian culture in Canada. 

EFC is important for the community as it ensures an Estonian future in Canada… In a country as large as Canada, it is important to stay connected to our heritage and our community so that the future generations may benefit from the same programs and ensure that our traditions are passed on.   EFC is very important and necessary if we want to continue a strong Estonian connection and community in Canada for years to come. 

----------

Aleksa Gold on üks Kanada Eesti üliõpilastest, kes sai 2020. aasta ESK stipendiumi, mida rahastab Martin ja Heljo Mäeksi Stipendiumifond.  Aleksa käis Eesti täienduskoolis, oli aktiivne gaidides ning osales Jõekääru ja Kotkajärve laagrites.  Aleksa õpib kolmandat aastat Toronto Ülikoolis bioloogiat.  Peale selle on Aleksa tippsportlane, kes esindas Eestit ujumises nii maailma- kui Euroopa meistrivõistlustel.  2021.  aasta veebruaris püstitas Aleksa 200 m seliliujumises uue Eesti rekordi, täites sellega Tokyo olümpiamängude kriteeriumi, kus ta loodab Eestit esindada. 

Eestlaseks olemise kohta:

Eestlus on minule andnud palju; see on rikastanud minu elu ja avanud mitmeid uksi. Eestlus on mulle õpetanud, kui tähtis üks kogukond on… [E]estlaseks olemine tähendab, et mul on ainulaadne ajalugu ja kogemus. Mul on olnud au kasvada keskkonnas, mis õpetab lastele traditsioone ja kultuuri hindama ning kogukonnas, mis toetab nende noori.

Mul on vedanud, et kuigi elame suures riigis, kus on palju erinevaid kultuure, on Eesti kogukond püsinud tugevana ja võtnud endale prioriteediks hoida meid lähedal Eestile. Eestimeelsus annab mulle unikaalse identiteedi riigis ja globaliseeritud maailmas, kus on üha raskem leida kuuluvust ja kogukonda.

ESK rolli kohta:

Eesti Sihtkapital Kanadas (ESK) on heategevuslik organisatsioon, mille eesmärk on Kanada eestlaste toetamine ning eesti keele, kultuuri, traditsiooni ja meelsuse edendamine läbi Kanada Eesti kogukonna. See teeb nende missiooniks Eesti kultuuri säilitamise ja propageerimise Kanadas.

ESK on kogukonnale oluline, sest see tagab Kanadas eestluse tuleviku… Nii suures riigis nagu Kanada on oluline püsida ühenduses meie pärandiga ja kogukonnana, et ka tulevased põlved saaksid kasu samadest programmidest kui meie, ja tagada meie traditsioonide edasikandmist. ESK on väga tähtis ja vajalik, kui tahame Kanadas jätkata tugevat sidet Eestiga ja kogukonda veel aastaid.

TAKE ACTION

Donate

We need your help to continue our work for the community.

Sign Up

Sign up and stay informed of EFC & community news.

Get Involved

Volunteer or get involved in the Estonian community.

EFC

The Estonian Foundation of Canada is a registered charity that supports Estonian cultural and heritage initiatives across Canada.

Charitable No. 891452575 RR 0001

Contact

   Google Maps
    416.465.5600
   E-mail Us
 

Social Media