Aleksander Mell - 2020 EFC Scholarship Recipient

Aleksander Mell is an Estonian-Canadian university student who received a 2020 EFC Scholarship with funding from the new Martin & Heljo Mäeks Fund. Aleksander is currently completing the second year of a B. Sc. in Wildlife Biology and Conservation at the University of Guelph.

Even while away at University, Aleksander continues to volunteer in the Estonian community as a scout leader, organizing virtual scout meetings. He has been a part of scouting for 14 years, including Kotkajärve camp. Aleksander also attended Estonian Kindergarten, Jõekääru, Volleyball Camp.

On being Estonian:

Being Estonian in Canada means that I have access to a variety of cultural, sporting and heritage events. I know the impact of listening to thousands of people coming together singing during the Song Festival, and how meaningful community is. I am part of a community that feels pride in their history and culture. I have been able to learn about how my ancestors lived and have been able to partake in traditional Estonian events. Due to my involvement in the community I have connection to nature all year round just as other generations in family that have. I’ve been exposed to the peace of attending hiis (sacred natural site) during my many summers attending Kotkajärve scout camp.

I know that being part of a community is a shared responsibility and I always feel connected and accepted when in company with Estonians. Being Estonian is part of my identity. It has offered me the opportunity to maintain my heritage and to make connections I would not be able to make elsewhere.

On EFC:

The Estonian Foundation of Canada (EFC) provides economic support to the Estonian community in Canada. EFC focuses its attention on ensuring ongoing vitality of our community. EFC supports organizations and individuals. By being a central point for donations, EFC also simplifies the act of making donations to support the Estonian community in Canada. The EFC keeps our community funded, and provides the opportunity for individuals of our community to come together and celebrate being Estonian.

-----------------------

Aleksander Mell on üks Kanada Eesti üliõpilastest, kes sai 2020. aasta ESK stipendiumi, mida rahastab Martin ja Heljo Mäeksi Stipendiumifond.  Aleksander õpib teist aastat teadusbakalaureuse kraadi raames Guelphi Ülikoolis metsloomade bioloogiat ja kaitset.

Isegi eemal, ülikoolis olles, jätkab Aleksander Eesti kogukonnas vabatahtlikku tegevust skaudijuhina, korraldades virtuaalseid skautide kohtumisi.  Ta on osalenud skautluses juba 14 aastat ja käinud ka Kotkajärve laagris.  Aleksander käis ka Eesti lasteaias, Jõekääru suve- ja võrkpallilaagris.

Eestlaseks olemise kohta:

Kanadas eestlane olla tähendab seda, et mul on juurdepääs erinevatele kultuuri-, spordi- ja pärandiga seotud üritustele.  Ma tean, millist mõju avaldab tuhandete inimeste kooslaulmine Laulupeol ning millist tähendust omab kogukond.  Olen osa kogukonnast, kes tunneb uhkust oma ajaloo ja kultuuri üle.  Olen saanud teada, kuidas minu esivanemad elasid ja olen saanud osaleda traditsioonilistel Eesti üritustel.  Tänu kogukonnas osalemisele, on mul aastaringselt ühendus loodusega nagu seda oli ka minu esivanematel.  Mitmete Kotkajärve skaudilaagris veedetud suvede jooksul olen saanud tunda hiiel olemise rahu. 

Ma tean, et kogukonda kuulumine on jagatud vastutus ja ma tunnen end eestlaste seltsis olles alati osa kogukonnast ja aktsepteeritud.  Eestlane olla on osa minu identiteedist.  See on pakkunud mulle võimalust säilitada oma pärand ja luua kontakte, mida mul mujal ei oleks võimalik. 

ESK rolli kohta:

Eesti Sihtkapital Kanadas (ESK) annab rahalist tuge Eesti kogukonnale Kanadas. ESK keskendub meie kogukonna elujõulisuse tagamisele.  Sihtkapital toetab organisatsioone ja üksikisikuid.  Olles keskseks punktiks annetustele, lihtsustab ESK ka Kanada Eesti kogukonna toetuseks annetuste tegemist.  ESK hoiab meie kogukonda rahastatud ning pakub meile võimalust kokku tulla ja tähistada eestlaseks olemist.

TAKE ACTION

Donate

We need your help to continue our work for the community.

Sign Up

Sign up and stay informed of EFC & community news.

Get Involved

Volunteer or get involved in the Estonian community.

EFC

The Estonian Foundation of Canada is a registered charity that supports Estonian cultural and heritage initiatives across Canada.

Charitable No. 891452575 RR 0001

Contact

   Google Maps
    416.465.5600
   E-mail Us
 

Social Media