Annika Tork - 2020 EFC Scholarship Recipient

Annika Tork is an Estonian-Canadian university student who received a 2020 EFC Scholarship with funding from the new Martin & Heljo Mäeks Fund. Annika grew up in the Vancouver Estonian community, attending church and Estonian school, dancing with the Kilplased, and volunteering at many community and regional events such as the West Coast Estonian Days. Today, she is part of the Estonian Worldwide Youth Network.

A fourth-year nursing student at the University of Alberta, Annika is interested in working within a specialty such as cardiology, ER or neonatal nursing. She plans to further her studies with a Master’s degree.

On being Estonian:

“Annika possesses the Estonian spirit, that we try to preserve while living abroad” – Juta Kitching.

Being Estonian has always been a significant part of my identity, and something I am proud of. To me, being Estonian means that I am part of a very small and special group of people with a rich cultural and historical background. I feel fortunate to be part of this unique group, which is especially true in Canada, where simply being Estonian connects me to an entire community. It is possible to find a group of friends wherever one ventures in the world.

Being Estonian allows me to understand our world from a more global perspective; has also shaped my understanding and appreciation of how fortunate I am to live the way I do today. I do not take for granted the freedom I have to live where I do, study what I wish, and openly celebrate being Estonian.

On EFC:

Estonian Foundation of Canada is important to us for the financial support it provides to the Estonian communities in Canada and their activities.  This support enables  the community to promote the Estonian culture and heritage for the present and future generations of Canadian Estonians, and also helps to introduce it to other Canadians.  Events in our Estonian communities are organized by many volunteers but funding is always needed.  The financial support of the Foundation helps to ensure the sustainability and growth of the events in our Estonian communities.  Estonians in Canada are able to donate money to the Foundation, knowing that their funds will be directed to support the activities of the Estonian communities. 

----------------------

Annika Tork on üks Kanada Eesti üliõpilastest, kes sai 2020. aasta ESK stipendiumi, mida rahastab Martin ja Heljo Mäeksi Stipendiumifond.  Annika kasvas üles Vancouveri Eesti kogukonnas, käis kirikus ja Eesti Koolis, tantsis Kilplastes ning oli vabatahtlik paljudel kogukonna üritustel, nagu Lääneranniku Eesti Päevadel.  Tänapäeval osaleb ta Ülemaailmses Eesti Noortevõrgustikus. 

Alberta Ülikooli neljanda kursuse õendustudengina on Annika huvitatud töötamisest kardioloogia, erakorralise meditsiini või vastsündinute põetamisel. 

Eestlaseks olemise kohta:

„Annikas on see Eesti vaim, mida me välismaal elades säilitada püüame” – Juta Kitching.

Eestlane olla on alati olnud märkimisväärne osa minu identiteedist ja olen selle üle väga uhke. Minu jaoks tähendab eestlaseks olemine seda, et olen osa väga väikesest ja eriliselt rikka kultuurilise ja ajaloolise taustaga inimeste rühmast.  Mul on õnn olla osa sellest ainulaadsest grupist, eriti Kanadas, kus ainult eestlaseks olemine seob mind terve kogukonnaga.  Sõpru on võimalik leida kõikjal maailmas seigeldes. 

Eestlaseks olemine võimaldab mul mõista meie maailma ka rohkem globaalsemast perspektiivist.  See on kujundanud minu arusaamist ja võimaldanud olla tänulik minu tänase eluviisi üle.  Ma hindan oma vabadust elada seal, kus tahan, õppida seda, mida soovin ja avalikult tähistada eestlust. 

ESK rolli kohta:

Eesti Sihtkapital Kanadas on tähtis meie ühiskonnale, kuna selle organisatsiooni rahaline toetus aitab säilitada Eesti kogukondasid ja nende aktiivset tegevust Kanadas. See toetus võimaldab Eesti kultuuripärandi edendamist praeguste ja tulevaste Kanada eestlaste põlvkondadele ning aitab tutvustada Eesti kultuuri ka teistele kanadalastele. Meie Eesti kogukondade üritused on korraldatud mitmete vabatahtlikke poolt, kuid rahastamine on alati vajalik. Sihtkapitali rahaline toetus aitab tagada meie Eesti kogukondade sündmuste kestvust ja arengut. Sihtkapitali kaudu on Kanada eestlastel võimalik annetada raha, teades et nende annetused suunatakse eesti kogukondade tegevuste toetuseks.

TAKE ACTION

Donate

We need your help to continue our work for the community.

Sign Up

Sign up and stay informed of EFC & community news.

Get Involved

Volunteer or get involved in the Estonian community.

EFC

The Estonian Foundation of Canada is a registered charity that supports Estonian cultural and heritage initiatives across Canada.

Charitable No. 891452575 RR 0001

Contact

   Google Maps
    416.465.5600
   E-mail Us
 

Social Media