Erik Sadul - 2020 Scholarship Recipient

Erik Sadul

Erik Sadul is an Estonian-Canadian university student who received a 2020 EFC Scholarship with funding from the new Martin & Heljo Mäeks Fund. Erik is currently a fourth-year biomedical engineering student studying at Ryerson University. His ultimate goal is to design medical devices and prosthetics for use in hospitals. Growing up, he was exposed to the Estonian language and traditions by his father and grandmother, and was been involved in the Estonian Canadian community from Kindergarten to graduation from Estonian school, and as long-time member of scouts.

On being Estonian:

The opportunities I have had to become involved in the Estonian community have made me who I am today. I am honoured to have been involved with such a tight-knit community, and it has provided me with invaluable experiences, friends, challenges, and support. I had the chance to attend the 2015 Song Festival in Estonia and it was an unforgettable experience that showed me firsthand the resilience and unity of Estonians. The Estonian community in Canada is an amazing way to meet other Estonians; I am proud to be Estonian and I will help preserve the Canadian Estonian community for future generations.

On the role of EFC:

The Estonian Foundation of Canada is a cornerstone of the Estonian community in Canada. Their funding provides a great amount of support for various projects and initiatives across the country and helps everyone in the community remain connected to each other and their heritage. Overall, the EFC facilitates the existence of many Estonian programs and events that take place in Canada, and allows our heritage, culture, and traditions to be preserved.  

-------------------

Erik Sadul on üks Kanada Eesti üliõpilastest, kes sai 2020. aasta ESK stipendiumi, mida rahastab Martin ja Heljo Mäeksi Stipendiumifond.

Erik õpib Ryersoni Ülikoolis neljandal kursusel biomeditsiinitehnikat. Tema eesmärgiks on disainida meditsiiniseadmeid ja proteese haiglates kasutamiseks . Lapsena puutus ta kokku eesti keele ja traditsioonidega tänu oma isale ja vanaemale, oli seotud Kanada Eesti kogukonnaga käies Lasteaias, lõpetades Eesti kooli ja olnud pikka aega tegev skautluses.

Eestlaseks olemise kohta:

Võimalused, mis mul on olnud tänu Eesti kogukonnas osalemisele, on teinud minust selle, kes ma täna olen. Mul on au olla osa nii tihedalt seotud kogukonnast ning see on pakkunud mulle hindamatuid kogemusi, sõpru, väljakutseid ja tuge. Mul oli võimalus 2015. aastal osaleda Eestis Laulupeol, mis andis mulle unustamatu kogemuse mõista eestlaste vastupidavust ja ühtsust. Kanada Eesti kogukond on võrratu võimalus teiste eestlastega kohtumiseks. Ma olen uhke, et olen eestlane ning aitan säilitada Kanada Eesti kogukonda tulevastele põlvedele.

ESK rolli kohta:

Eesti Sihtkapital Kanadas on Kanada eestlaskonna nurgakivi. Sihtkapitali rahastus pakub suurt tuge erinevatele projektidele ja algatustele kogu Kanadas ning aitab kõigil püsida seotud üksteise ja meie pärandiga. Üldiselt hõlbustab ESK paljude Kanadas toimuvate Eesti programmide ja ürituste olemasolu ning võimaldab säilitada meie pärandit, kultuuri ja traditsioone.

TAKE ACTION

Donate

We need your help to continue our work for the community.

Sign Up

Sign up and stay informed of EFC & community news.

Get Involved

Volunteer or get involved in the Estonian community.

EFC

The Estonian Foundation of Canada is a registered charity that supports Estonian cultural and heritage initiatives across Canada.

Charitable No. 891452575 RR 0001

Contact

   Google Maps
    416.465.5600
   E-mail Us
 

Social Media