Estonia Choir - Estonia koor

Maestro Roman Toi founded the Estonia Choir in 1978 as a means of introducing Estonian choral music to Canadians as well as to the Estonian community in Canada. In April 2018, the choir celebrated its 40th anniversary with a gala concert at Toronto’s Estonian House.

Currently, the choir’s conductors are Ingrid Silm and Jaan Medri. Ingrid joined the choir as a singer in 1988 and in 2008 she became the choir’s conductor. Jaan is an active bass singer in our choir and supports Ingrid with conducting duties. Membership in the choir is active and robust with over 70 singers participating in weekly rehearsals.

In 1990, Estonia Choir’s was deeply honoured to participate in Estonia’s National Song celebrations as the only Estonian choir from outside of the country to be personally invited by the Minister of Culture. Our founding conductor Roman Toi was named one of the Song Festival’s honorary conductors alongside the legendary Gustav Ernesaks and Richard Ritsing. For the majority of the choir’s singers, this was the first time they were visiting Estonia; for everyone, it was the first time to be singing with our own people, together, at the same place.

The Estonia Choir has dedicated itself to introducing and performing Estonian choral music to the Estonian community outside of Estonia as well as other nationalities. With that in mind, the choir has joyfully travelled to various corners of the earth, performing in Toronto, Canada, USA, Israel, Australia and, of course, our homeland Estonia.

The greatest attribute of the choir is its multifaceted membership. Singing together, with great pleasure, are men and women, professional and amateur singers, the young and the young at heart, Estonians and estophiles. Together, we thoroughly enjoy singing as well as each other’s friendship.

Estonia Choir singing in the “Estonia” Concert Hall, Tallinn. July 1990.

Maestro Roman Toi asutas Estonia Koori 1978. aastal, et tutvustada eesti koorimuusikat kanadalastele kui ka Kanada eestlaste kogukonnale. 2018. aasta aprillis tähistas koor oma 40. aastapäeva juubelikontserdiga Toronto Eesti Majas.

Koori dirigendid on praegu Ingrid Silm ja Jaan Medri. Ingrid astus koori lauljana 1988. aastal ning laulis koori ridades 2008. aastani, siis sai temast koori dirigent. Jaan Medri on aktiivne bassilaulja kooris ja täidab ka dirigendi kohustusi. Lauljate arv varieerub aastast aastasse, kuid laulupeo aastatel on lauljaid alati rohkem. 2019 olie meie kooris ligi 75 lauljat.

Estonia koori suurim ja kõige erilisem elamus toimus aastal 1990. Koor oli ainsana kutsutud välis-Eesti koorina üldlaulupeole osalema. Meie dirigent Roman Toi oli üldlaulupeo aujuht koos Gustav Ernesaksa ja Richard Ritsinguga. Suuremale osale lauljatele oli see elu esimene külaskäik Eestisse ning kõikidele oli see esimene kord oma rahvaga koos ühel laululaval laulmine.

Estonia Koor on end pühendanud tutvustama ning esitama eesti kooriloomingut nii eesti kogukondadele välismaal kui ka teistele. Selle sihiga oleme oma lauluga rõõmsalt rännanud mitmetesse maailmanurkadesse, sealhulgas Toronto, Kanada, USA, Iisrael, Austraalia ja muidugi meie kodumaa Eesti.

Estonia Koori suurim väärtus on meie mitmekülgne liikmeskond. Meie ridades laulavad rõõmsasti koos mehed ja naised, kutselised lauljad ja harrastajad, noored ja hingelt noored, eestlased ja estofiilid. Naudime koos laulurõõmu ning sõprusseltskonda.

Maestro Roman Toi asutas Estonia Koori 1978. aastal, et tutvustada eesti koorimuusikat kanadalastele

kui ka Kanada eestlaste kogukonnale. 2018. aasta aprillis tähistas koor oma 40. aastapäeva
juubelikontserdiga Toronto Eesti Majas.
Koori dirigendid on praegu Ingrid Silm ja Jaan Medri. Ingrid astus koori lauljana 1988. aastal ning laulis
koori ridades 2008. aastani, siis sai temast koori dirigent. Jaan Medri on aktiivne bassilaulja kooris ja
täidab ka dirigendi kohustusi. Lauljate arv varieerub aastast aastasse, kuid laulupeo aastatel on lauljaid
alati rohkem. Sel aastal on meie kooris ligi 75 lauljat.
Estonia koori suurim ja kõige erilisem elamus toimus aastal 1990. Koor oli ainsana kutsutud välis-Eesti
koorina üldlaulupeole osalema. Meie dirigent Roman Toi oli üldlaulupeo aujuht koos Gustav Ernesaksa ja
Richard Ritsinguga. Suuremale osale lauljatele oli see elu esimene külaskäik Eestisse ning kõikidele oli
see esimene kord oma rahvaga koos ühel laululaval laulmine.
Estonia Koor on end pühendanud tutvustama ning esitama eesti kooriloomingut nii eesti kogukondadele
välismaal kui ka teistele. Selle sihiga oleme oma lauluga rõõmsalt rännanud mitmetesse
maailmanurkadesse, sealhulgas Toronto, Kanada, USA, Iisrael, Austraalia ja muidugi meie kodumaa
Eesti.
Estonia Koori suurim väärtus on meie mitmekülgne liikmeskond. Meie ridades laulavad rõõmsasti koos
mehed ja naised, kutselised lauljad ja harrastajad, noored ja hingelt noored, eestlased ja estofiilid.
Naudime koos laulurõõmu ning sõprusseltskond
Phone: 
416-688-9379 - Ingrid Poom
Photos: 

TAKE ACTION

Donate

We need your help to continue our work for the community.

Sign Up

Sign up and stay informed of EFC & community news.

Get Involved

Volunteer or get involved in the Estonian community.

EFC

The Estonian Foundation of Canada is a registered charity that supports Estonian cultural and heritage initiatives across Canada.

Charitable No. 891452575 RR 0001

Contact

   Google Maps
    416.465.5600
   E-mail Us
 

Social Media