Heili Poolsaar - 2020 EFC Scholarship Recipient

Heili Poolsaar is an Estonian-Canadian university student who received a 2020 EFC Scholarship with funding from the new Martin & Heljo Mäeks Fund. After a childhood in the Toronto Estonian community including Estonian School, Girl Guides, attending Jõekääru and Kotkajärve, Heili feels very connected to her heritage. She is currently studying at Queen’s University, pursuing a B.Sc. in Life Sciences.

On being Estonian:

Being Estonian means having a community of people with whom you can share the special connection of having the same culture. I am proud to be Estonian and to be a part of a community that still celebrates our culture so far away from our little country. Being Estonian means being proud to be a part of our culture, language and country. It means carrying on traditions and speaking the language and supporting other Estonians. Even though Eesti is a small country, its impact is larger on myself, the community and the world than words can ever describe.

On EFC:

The EFC is important to the community because it is one of the reasons our community can continue, as it provides valuable resources to do so. The amazing initiatives in the community such as summer camps, Estonian school, and events at the Estonian House are greatly supported by the EFC which helps these events continue for Estonians in Canada. The EFC connects us to Eesti by ensuring that we have an active community in Canada and by keeping traditions alive such as folk dancing, choirs, etc. Without the support from the EFC these incredible events would not be possible.

--------------------

Heili Poolsaar on üks Kanada Eesti üliõpilastest, kes sai 2020. aasta ESK stipendiumi, mida rahastab Martin ja Heljo Mäeksi Stipendiumifond.  Heili veetis oma lapsepõlve Toronto Eesti kogukonnas, käies Eesti koolis, gaidides, Jõekääru ja Kotkajärve laagrites, seetõttu on Heili oma pärandiga väga tugevalt seotud. Heili õpib Queens Ülikoolis maateadust bakalaureuskraadi tasemel.

Eestlaseks olemise kohta:

Eestlane olla tähendab omada kogukonda inimesi, kellega saab jagada ühise kultuuri erilist sidet.  Olen uhkusega eestlane ja osa kogukonnast, kes tähistab oma kultuuri ka meie väikesest riigist kaugel olles. Eestlane olla tähendab uhkust olla osa meie kultuurist, keelest ja maast.  See tähendab traditsioonide jätkamist, oma keeles rääkimist ja teiste eestlaste toetamist.  Ehkki Eesti on väike riik, on selle mõju mulle, kogukonnale ja maailmale suurem kui sõnad suudavad kirjeldada. 

ESK rolli kohta:

ESK on kogukonnale oluline, kuna see on üks põhjuseid, miks kogukond on jätkusuutlik, kuna selleks on olemas vajalikud hinnalised vahendid.  ESK toetab suuresti toredaid algatusi meie kogukonnas nagu suvelaagrid, Eesti kool ja üritused Eesti Majas.  See toetus aitab Kanada eestlastel neid üritusi jätkata.  Sihtkapital ühendab meid Eestiga hoolitsedes selle eest, et meil on siin Kanadas aktiivne kogukond ning hoides elus olulisi traditsioone, nagu seda on rahvatants, koorid ja muu.  Ilma Sihtkapitali abita ei oleks need võrratud üritused võimalikud. 

TAKE ACTION

Donate

We need your help to continue our work for the community.

Sign Up

Sign up and stay informed of EFC & community news.

Get Involved

Volunteer or get involved in the Estonian community.

EFC

The Estonian Foundation of Canada is a registered charity that supports Estonian cultural and heritage initiatives across Canada.

Charitable No. 891452575 RR 0001

Contact

   Google Maps
    416.465.5600
   E-mail Us
 

Social Media