Keili Moore - 2020 EFC Scholarship Recipient

Keili Moore is an Estonian-Canadian university student who received a 2020 EFC Scholarship with funding from the new Martin & Heljo Mäeks Fund. Keili is currently in the final year of a B.A. in International Development with a minor in Psychology at McGill University. Her degree and rewarding volunteer experiences at home in Canada and internationally in Lima, Peru and Accra, Ghana, have helped Keili make ambitious plans for her future. She would like to pursue a career at a start-up whose objective is to make a contribution to society. But first – she plans to teach English in Asia and work in Tallinn for a few years before getting her MBA.

 

On being Estonian:

Being Estonian means having the duty to preserve the Estonian heritage by being committed to our community. I cannot imagine my life without our Estonian community. My deepest sense of fulfillment comes from striving to build lasting relationships with fellow Estonians, celebrate our traditions, foster our culture and give back to our Estonian community. Practically my whole life has revolved around my heritage and it has allowed me to develop a strong sense of identity. All of my Estonian-related experiences and memories have played an important role in my life and play a big part in defining who I am today.

It is inspiring to witness our community play such a huge role in our lives despite having a relatively small presence in the world. While the size of our community does not reflect our large passion for upholding our cultural values and traditions, it does bring up a concern for our future. I believe that this has been a driving force in maintaining the strength of our community, and that we have proven that power does not only persevere by strength in numbers.

Our community truly is a second family to me. A large part of my life will always be dedicated to ensuring a bright future for our Estonian community as it is something that I am deeply passionate about. I am and will always be a proud Canadian-Estonian.

 

On the role of EFC:

It is vitally important for our community to preserve our culture and heritage, celebrate our traditions and encourage active involvement in the community itself. …our community truly acts like one big family connected by our roots. The Estonian Foundation of Canada is this connecting factor that provides the tools to bring our community together in any way possible. It maintains the strength of our community by celebrating our past in order to ensure a future in Canada.

----------

Keili Moore on üks Kanada Eesti üliõpilastest, kes sai 2020. aasta ESK stipendiumi, mida rahastab Martin ja Heljo Mäeksi Stipendiumifond.  Keili õpib bakalaureusekraadi viimasel kursusel McGill Ülikoolis, erialaks rahvusvaheline areng, lisaalaks psühholoogia.  Saadav kraad ja kasulikud kogemused vabatahtlikuna on aidanud Keilit teha ambitsioonikaid plaane tulevikuks. Ta soovib luua karjääri idufirmas, mille eesmärk on anda oma panus ühiskonna heaks.  Aga kõigepealt plaanib Kaili õpetada Aasias inglise keelt ja töötada Tallinnas paar aastat enne kui magistriõppega alustada.

Eestlaseks olemise kohta:
Eestlane olla tähendab omada kohustust alal hoida Eesti kultuuri olles pühendunud meie kogukonnale.  Ma ei kujuta ette oma elu ilma Eesti kogukonnata.  

Tunnen rahuldusega, et olen midagi korda saatnud, kui loon kestvaid suhteid teiste eestlastega, tähistan meie kombeid, edendan meie kultuuri ja annan kogukonnale midagi tagasi.  Praktiliselt kogu minu elu on keerelnud minu juurte ümber ja see on võimaldanud mul arendada tugevat identiteeditunnet.  Kõik minu Eestiga seotud kogemused ja mälestused on mänginud olulist osa minu elus ja defineerivad, kes ma täna olen.

On inspireeriv näha, millist suurt rolli mängib meie eludes meie kogukond, hoolimata sellest, et meid on maailmas suhteliselt vähe.  Kuigi meie kogukonna suurus ei kajasta meie suurt kirge kultuuriväärtuste ja traditsioonide hoidmise vastu, tekitab see siiski muret meie tuleviku pärast.  Usun, et see on olnud liikuma panev jõud meie kogukonna tugevuse säilitamisel ning me oleme tõestanud, et jõud ei ole ainult numbrites.  

Meie kogukond on mulle nagu teine perekond.  Suur osa minu elust saab alati olema pühendatud meie Eesti kogukonna helge tuleviku tagamisele, kuna see on mulle väga oluline. Ma olen, nüüd ja alati, uhke Kanada eestlane.

ESK rolli kohta:
Meie kogukonna jaoks on ülioluline säilitada meie kultuuri ja pärandit, tähistada meie traditsioone ja julgustada aktiivset osalust kogukonnas...meie kogukond on tõepoolest nagu üks suur pere, mida ühendavad meie juured.  Eesti Sihtkapital Kanadas on see ühendav tegur, mis pakub vahendeid meie kogukonna kokku toomiseks igal võimalikul viisil.  See aitab meie kogukonnal tugevana püsida, tähistades meie minevikku, et tagada tulevik Kanadas.  

 

TAKE ACTION

Donate

We need your help to continue our work for the community.

Sign Up

Sign up and stay informed of EFC & community news.

Get Involved

Volunteer or get involved in the Estonian community.

EFC

The Estonian Foundation of Canada is a registered charity that supports Estonian cultural and heritage initiatives across Canada.

Charitable No. 891452575 RR 0001

Contact

   Google Maps
    416.465.5600
   E-mail Us
 

Social Media