Nicole Pede - 2020 EFC Scholarship Recipient

Nicole Pede is an Estonian-Canadian university student who received a 2020 EFC Scholarship with funding from the new Martin & Heljo Mäeks Fund. After completing a degree in French, Nicole is now working on her Bachelor of Education at Queen’s University. An excellent student with a passion for French Literature, she plans to pursue graduate studies.

Nicole grew up fully integrated in the Toronto Estonian community, attending camp at Jõekääru and Kotkajärve, graduating from Estonian School, attending Guides, and taking 2 trips with the school choir to the youth song festival in Estonia.

On being Estonian:

Being Estonian is the largest and most significant part of my self-concept and my identity. When asked to describe myself, it is most often the first thing that I share about myself…. Moreover, being Estonian is the basis for the majority of my values. Knowing what my grandparents and what many of the first generation of Estonian people who immigrated to Canada endured has taught me the value of perseverance, having a strong work ethic and the importance of family, community and friendships.

In addition to shaping my values, [being Estonian] is also the source of many of the unique experiences that I have had and will continue to have going forward. I am looking forward to finding meaningful ways to give back to the Estonian community in the future.

On EFC:

The Estonian Foundation of Canada is important to the vitality and the longevity of the Estonian community in Canada. It supports organizations that bring people together out of a shared love for the language and culture. Without the financial support of EFC, many of these organizations would likely struggle to provide the programming and events that have been appreciated by so many Estonian and non-Estonian Canadians, both young and old. [O]ur Estonian community in Canada likely would not be as strong and long-lasting.

------------

Nicole Pede on üks Kanada Eesti üliõpilastest, kes sai 2020. aasta ESK stipendiumi, mida rahastab Martin ja Heljo Mäeksi Stipendiumifond.  Peale prantsuse keele õpingute lõpetamist, jätkab Nicole praegu haridusbakalaureuse kraadi õpinguid Queen’s Ülikoolis.  Nicole on väga hea õpilane, omab suurt kirge prantsuse keele vastu ja plaanib jätkata kõrgema astme õpinguid.

Nicole kasvas üles olles seotud Toronto Eesti kogukonnaga ja käis nii Jõekääru kui Kotkajärve laagrites.  Ta on lõpetanud Toronto Eesti Kooli, osalenud gaidides ja kahel korral käinud Koolikooriga Eestis noorte laulupeol.

Eestlaseks olemise kohta:

Eestlaseks olemine on minu enesekäsitluse ja identiteedi kõige suurem ja olulisem osa.  See on tihti esimene asi, mis ma enda tutvustamisel ütlen..... Enamgi veel, eestlus on alustoeks enamusele minu väärtushinnangutele.  Arusaamine sellest, mida minu vanavanemad ja paljud Kanadasse rännanud eestlased kogesid, on mulle õpetanud visaduse, tugeva tööeetika ning pere- ja kogukonna ning sõprussuhete tähtsust. 

Lisaks minu väärtuste kujundamisele, on eestlus olnud ka paljude saadud ainulaadsete kogemuste allikas ja jääb selleks ka edaspidi.  Otsin tähendusrikkaid võimalusi tulevikus Eesti kogukonnale midagi tagasi anda. 

ESK rolli kohta:

Eesti Sihtkapital Kanadas on oluline Kanada Eesti kogukonna elujõulisuse ja pikaealisuse tagamiseks.  Sihtkapital toetab organisatsioone, mis ühendavad inimesi, kellel on armastus ühise keele ja kultuuri vastu.  Ilma ESK rahalise toetuseta oleks paljudel nendel organisatsioonidel raske pakkuda programme ja üritusi, millest nii paljud noored ja vanemad eestlased ning mitte-eestlastest kanadalased on rõõmu tundnud.  [M]eie Eesti kogukond Kanadas ei oleks ilmselt nii tugev ja elujõuline.

TAKE ACTION

Donate

We need your help to continue our work for the community.

Sign Up

Sign up and stay informed of EFC & community news.

Get Involved

Volunteer or get involved in the Estonian community.

EFC

The Estonian Foundation of Canada is a registered charity that supports Estonian cultural and heritage initiatives across Canada.

Charitable No. 891452575 RR 0001

Contact

   Google Maps
    416.465.5600
   E-mail Us
 

Social Media