Tiffany Hogg - 2020 EFC Scholarship Recipient

Tiffany Hogg is an Estonian-Canadian university student who received a 2020 EFC Scholarship with funding from the new Martin & Heljo Mäeks Fund. Tiffany has worked as a registered nurse in the Georgetown Hospital for almost 2 years, and is now working on completing her B.Sc. in Nursing at Trent University. Growing up, Tiffany participated in Toronto Estonian School and Guides, attended Jõekääru and worked at Seedrioru.

On being Estonian:

I value my Estonian roots. To know about my homeland, my ancestors, to learn about customs and traditions.  So I could one day teach it to my children.  Estonian traditions are important to me and my family….. Estonian customs are dear to us, we just cannot do without them.  So we learn every day.  We learn at Estonian Kindergarten, schools and summer camps.  We learn that it is good and proud to be an Estonian.  We cheer for the Estonian athletes, we celebrate Estonian Independence Day.  We remain connected with other Estonians in order to remain viable and to teach our next generations.  We can teach out being Estonian and our traditions to our children by baking kringel (Estonian sweet pretzel), folk dancing, making potato salad in the Estonian way or making pancakes with the family or just getting together with Estonian friends to reminisce fun times spent at camps or Estonian school trips….  We just have to find and keep what is dear to us. 

On EFC:

Estonian Foundation of Canada plays an important role for us, Estonians living abroad.  Because of it and as a proof of this, our Estonian culture survives.  Children may attend Estonian Kindergarten, meet other Estonian children, learn Estonian language and traditions.  Youth may attend the Estonian Schools where they learn about Estonian history, folk dancing and sing Estonian songs.  Everyone loves attending Estonian summer camps, volleyball and Kotkajärve camps.  Thanks for the Foundation support we can enjoy Estonian Christmas, Suvihari and Estdocs film festival.  We can all celebrate together and make memories for a lifetime.  Let’s keep the Estonian community alive for generations.  Thank you, Estonian Foundation of Canada!

--------------

Tiffany Hogg on üks Kanada Eesti üliõpilastest, kes sai 2020. aasta ESK stipendiumi, mida rahastab Martin ja Heljo Mäeksi Stipendiumifond.  Tiffany on töötanud registreeritud medõena Georgetowni haiglas peaaegu 2 aastat ja nüüd lõpetab Trent Ülikoolis bakalaureusekraadi põetamise alal.  Torontos üles kasvades käis Tiffany Eesti täienduskoolis ja gaidides, Jõekääru suvelaagris ja töötas Seedriorul.

Eestlaseks olemise kohta:

Mulle on tähtsad minu Eesti juured. Teada ajalugu minu kodumaast, minu vanavanamatest, õppida kombeid ja traditsioone. Panna kõik kõrva taha, et üks päev saaksin seda õpetada oma lastele. Mulle ja minu perele on tähtsad Eesti traditsioonid… Eesti kombed on armsad, ilma nendeta lihtsalt ei saa. Nii et iga päev õpime. Õpime Eesti lasteaias, Eesti koolis, Eesti laagrites. Õpime, et eestlane olla on uhke ja hea! Hoiame pöialt Eesti sportlastele, tähistame Eesti Vabariigi aastapäeva. Hoiame kokku teiste eestlastega, et ühiselt jätkata tegutsemist ja õpetada tulevasi põlvkondi. Eestlust ja traditsioone saame õpetada oma lastele küpsetades kringlit, tantsides rahvatantsu, valmistades kartulisalatit Eesti moodi või tehes pannkooke pere seltsis või lihtsalt Eesti sõpradega kokku saades meenutades toredaid koosveedetud aegu laagrites või Eesti kooli reisidel… Tuleb lihtsalt üles leida ja hoida, mis meile on kallis.

ESK rolli kohta:

Eesti Sihtkapitalil Kanadas on suur roll meile väliseestlastele. Tänu sellele ja selle tõestuseks püsib meie Eesti kultuur elus. Lapsed saavad käia Eesti lasteaias, saavad tuttavaks teisele väliseesti lastega, õpivad eesti keelt ja traditsioone. Noored saavad käia Eesti koolis, kus õpivad Eesti ajalugu, rahvatantsu ja laulavad Eesti laule. Kõik armastavad käia Eesti lastelaagris, võrkpalli laagris ja Kotkajärve laagris. Tänu Sihtkapitalli toestustele on elus Rahvajõulupuu, Suvihari ja Estdocs filmifestival. Meie kõik saame koos tähistada ja nii koguda mälestusi kogu eluks. Hoiame Kanadas eestlust elavana põlvkonnast põlvkonda. Suur aitäh, Eesti Sihtkapital Kanadas!

TAKE ACTION

Donate

We need your help to continue our work for the community.

Sign Up

Sign up and stay informed of EFC & community news.

Get Involved

Volunteer or get involved in the Estonian community.

EFC

The Estonian Foundation of Canada is a registered charity that supports Estonian cultural and heritage initiatives across Canada.

Charitable No. 891452575 RR 0001

Contact

   Google Maps
    416.465.5600
   E-mail Us
 

Social Media