Mida me Teeme

AIDATES TAGADA EESTI TULEVIK KANADAS

 

ESK tegutseb heategeva fondina, mille eesmärgiks on noorsoo, hariduse, kultuuripärandi ja ühiskondliku tegevuse toetamine ja uuendamine.
ESK ja ESK juhatuse eesmärgiks on siduda Kanada eestlasi kinnitades, toetades ja alalhoides nii meie ühiskonna saavutusi kui ka püüdlusi.

Meie toetused eesti organisatsioonidele, kelledega meil on koostööleping ning teistele registreeritud heategevatele organisatsioonidele Kanadas on viimase kahe aasta jooksul kokku ületanud $450,000. Meile saadetud tänukirjad kinnitavad, et mitmed organisatsioonid on suutnud jätkata oma tegevust tänu ESK poolt tehtud toetustele.

 

 

 

ESK NUMBRITES

40+

Years of supporting the Estonian community in Canada

40+

Number of organizations across Canada that we fund every year

$400 000

Annual funding that goes to organizations, activities and students

100%

Percentage of donations that go to organizations, activities and students

 

 

EESMÄRGID

 

 • Soodustada efektiivset ning tõhusat ühiskondlikku organisatsioonide tegevust
 • Soodustada koostööd Kanada eestlaste, Kanada eesti organisatioonide ning Kanada üldsuse vahel
 • Soodustada läbiarutlust ning mõtete vahetamist
 • Julgustada aktiivsemat noorte osavõttu Kanada eestlaste tegevusest
 • Muretseda majanduslikku toetust ning nõuannet
 • Olla abiks tegevuse kavatsuste moodustamisel ning nende elluviimisel
 • Julgustada suuremat kontakti ja koostööd Kanada eestlaste keskuste vahel
 • Võimaldada edasiõppimise võimalusi ning oskuste täiendamist
 • Tutvustada eestlust ning Eesti Vabariiki Kanada üldsusele
 • Arendada koostööd koolidega ja kultuur-organisatsioonidega Eestis
 • Ergutada laiemat vastastikust läbikäimist Kanada eesti ühiskonna vahel
 • Arendada suhteid Kanada eestlaste ja Eesti vahel
 • Toetada omavahelist arutlust Kanada eesti keskuste vahel
 • Kindlustada Eesti Sihtkapitali Kanadas jätkuvat majanduslikku heaolu korraliku halduse ja strateegiliselt õigete ning kindlate investeeringute kaudu
 • Tegutseda Canada Revenue Agency reeglite ja nõuete kohaselt

 

Kuidas Sina Aitad

100% annetustest läheb organisatsioonide, ürituste ning õpilaste toetamiseks. Palun vaata lähemalt kuhu abi on läinud.

LOE EDASI

 

ESK KOOSTÖÖ

ESK on üheteistkümne (11) organisatsiooniga allkirjastanud koostöölepingu, mille põhjal saab organisatsioon ESK allorganisatsiooni ehk agendi staatuse.

TEGUTSE

Anneta

Tee turvaline interneti ülekanne

Registreeri

Registreeri meie uudiskirjale

Lüüa Kaasa

Tule aita kaasa meie kogukonnas

ESK

ESK on registreeritud heategev fond, mis toetab Kanada eesti ühiskonda noorsoo, hariduse, kultuuripärandi ning ühiskonna tegevuse aladel.

Kontakt

   Google Maps
   416.465.5600
   416.465.3559
   info@estonianfoundation.ca
 

Sotsiaalmeedia