Eesti Sihtkapital Kanadas Liikmete Aastakoosolek

June 30 2023

Tähistame ligi 50 aastat toetust meie eesti kogukonnale

"Me oleme oma kogukonnas enamasti vabatahtlikud," ütles Eesti Sihtkapitali Kanadas President Eva Varangu hiljutisel ESK Liikmete Aastakoosolekul. "Me kõik peaksime olema uhked selle üle, kui palju me panustame, et hoida eestlust meis elus." ESK jaoks tähendab see, et ta on usaldusväärne heategevusorganisatsioon, kogukonna ühendaja ning kultuuripärandi programmide rahaline toetaja kogu Kanadas. Peaaegu 50 aastat on ESK pakkunud järjepidevat ja märkimisväärset finantseerimist uutele ja käimasolevatele programmidele ja projektidele meie eestlaste põlvkondade jaoks.

17. mail 2023 tervitas President Varangu Sihtkapitali esimesel hübriid Liikmete Aastakoosolekul osalejaid kogu riigist, sealhulgas Vancouverist, Montrealist ja Lõuna-Ontarios, samuti mitmeid ESK stipendiumi saajaid, erikülalisi ja ESK rahastamist saavate organisatsioonide esindajaid. 48. Liikmete Aastakoosolek toimus Tartu College'is ja veebipõhiselt Zoomi kaudu. Kõik veebipõhised ja kohalikud liikmed kasutasid hääletamiseks Election Buddy't, internetipõhist vahendit, mis hõlmas kõiki volitusi ja tagas kohesed ja läbipaistvad tulemused.  President tutvustas ESK juhatajaid: Asepresident Kaili Sermat-Harding, Laekur Martin Pede, Sekretär Maris-Ann Vanaselja, Kaas-Sekretär Maret Liik ja juhatajaid Mihkel Holmberg, Peeter Põldre, Lia Hess ja Raul Sinimäe. Sihtkapitali juhatab kogenud vabatahtlik juhatus ja ESK büroojuhataja. ESK omistab oma mõju võimele kohaneda muutuvate oludega ja vaadata tulevikku.

Varangu märkis, kui oluline on ESK jaoks jätkata suhete loomist ja tugevdamist, leida uusi strateegiaid annetajate arvu ja annetuste suurendamiseks ning ESK annetajate paremaks tunnustamiseks, tagades, et meie kogukond mõistaks, kuidas ESK on võimeline rahaliselt toetama ja kust need vahendid tulevad. ESK teab, et see on jätkuv protsess, kuid töö on hästi edenenud. Varangu tänas ka kõiki, kes ESK-le annetavad ja neid, kes oma pärandvara planeerimisel ka ESK-d meeles peavad.  Plaanitud annetamine on midagi rohkemat, kui ESK testamendi lisamine - see võimaldab teil saavutada oma heategevuslikke eesmärke samal ajal vähendades tulumaksu kohustust.  ESK-le annetamine on võimalus jätta pärand, et hoida meie eesti kogukond Kanadas tugevana. Pärandit ei saa kunagi kindlalt arvestada, kuid on alati tänulikult vastu võetud. Sihtkapitali ainus sissetulek on annetused, pärandused ja investeerimistulu, mida on raske ennustada.

Varangu tuletas liikmetele meelde, et meie kogukonna organisatsioonid ja institutsioonid seisavad silmitsi ühiste raskustega, nagu muutuv demograafia, mõnikord vähenev osalus, konkurents samade dollarite eest piiratud annetajate hulgas ning finants, investeerimis ja poliitilised riskid. ESK jaoks on need riskid hallatud, kuid praegune aeg on keeruline.

Kuid, rõhutas Varangu, isegi kui me oleme vastamisi ülemaailmsete väljakutsetega, suudavad kanada eestlased käia Eestiga ühte sammu, meid ühendab uhkus ja kirg oma pärandi vastu. Me kõik teame, et meie suhteliselt väike siinne eesti kogukond areneb jätkuvalt, et meie põgenike ja immigrantide vanemate poolt rajatud institutsioonid vajavad ümbervaatamist või abi ning et viimastel aastatel on loodud ka uusi organisatsioone. Ta märkis, kui oluline on, et kõik organisatsioonid tõesti mõistaksid, kuidas me saame siin Kanadas edasi liikudes paremini koostööd teha, et mitte mitmekordistada jõupingutusi.

Varangu märkis, et ESK on jätkuvalt suurim rahastamisallikas paljudele eesti organisatsioonidele, sealhulgas eesti suvelaagritele nagu Jõekääru ja Seedrioru, keele- ja pärimus- koolidele kogu Kanadas nagu Toronto Lasteaed ja Täienduskoolid ning Alberta Estonian Heritage Society virtuaalsed keelekursused, Estonian Music Week, Metsaülikool ja rahvatantsurühm Kungla. 2022. aastal toetas ESK ka uut algatust: esimest ainult naistele mõeldud rahvatantsulaagrit. Organisatsioonid saavad rahalist toetust alles pärast seda, kui ESK juhatus on nende taotlused, mis peavad olema kooskõlas ESK heategevuslike eesmärkidega, läbi vaadanud ja kinnitanud. Viimase kahe aastakümne jooksul on ESK jaganud meie kogukonnale üle kuue miljoni dollari.

2022. aasta oli samuti üleminekuaasta. Pärast kastide pakkimist ja ajalooliste dokumentide sorteerimist jättis ESK Torontos endise Eesti Maja kõrval Broadview Avenue'l asunud kontoriga hüvasti ja kolis uude kontorisse Tartu College'is. See oli suur ettevõtmine ja aitäh kõigile, kes aitasid ja korraldasid kolimist. Minevikust tulevikku, juhatus hakkas kaaluma, kuidas tähistada ESK eelseisvat 50. aastapäeva tähistamist. Varangu märkis, et ESK loodab koostada ESK 50-aastase kogukonna ajajoonise, kasutades selleks nii kontori kolimise käigus leitud ajaloolisi dokumente kui ka sobivaid fotosid ja dokumente, mida loodetavasti jagavad näiteks teised organisatsioonid. Varangu rõhutas aga, et kõige olulisem ülesanne on kaaluda, mida kogukond vajab järgmiseks 50 aastaks.

2022. aasta finantsid ja ESK valimised

Laekur Martin Pede esitas Sihtkapitali 2022. aasta finantsaruande. 2022. aasta annetustulu vastas ESK viimase viie aasta keskmisele. Pede märkis, et ESK oli saanud piiramatu pärandi, mis aitas täiendada ESK annetustulu. Kogukulud vähenesid, kuid Sihtkapital maksis välja rahalist toetust, mis ületab annetustest ja pärandist saadud sissetulekuid. Seetõttu oli 2022. aasta ESK tulude, varade ja kohustuste osas kahjumlik, kuna ESK investeeringute turutulemused, nagu paljudel teistel, olid nõrgad.

ESK 2023. aasta eelarve arvestab, et annetused normaliseerivad, investeerimisportfelli tagasihoidlik 4-protsendiline tootlus, pandeemiast tulenevate rahastamistaotluste suurem määr ja muud kulud on kooskõlas eelmise aastaga. ESK sai ka teate tulevasest pärandist, mis võimaldab Pede prognoosida tasakaalustatud aastat.

Pede juhtis audiitori ametisse nimetamist. ESK audiitoriks määrati Thomas Koger CPA CA kuni järgmise aastakoosolekuni. Juhataja Mihkel Holmberg juhtis juhatajate valimist, selgitades, et igal aastal valitakse juhatusse kolm juhatuse liiget. Kuna Martin Pede otsustas mitte kandideerida uuesti, tegi ESK juhatus ettepaneku Peter Vilde kandideerimiseks koos juhatajate Lia Hessi ja Maris-Ann Vanaseljaga, kes kandideerisid uuesti. Rohkem kandidaate ei esitatud ja kõik kolm nimetati kolmeks aastaks ametisse.

ESK annetajad

Asepresident Kaili Sermat-Harding tänas ESK annetajaid, ilma kelleta oleks eesti kogukonnale Kanadas vähem toetust tegevuste ja ürituste läbiviimiseks ning uute algatuste jaoks, mis on vajalikud, et kogukond oleks jätkuvalt oluline kõigi jaoks. Ta rääkis möödunud aastal tehtud "In memoriam" annetustest, sealhulgas 2022. aastal lahkunud kalliste mälestuseks tehtud annetustest ja ka nende mälestuseks, keda jätkuvalt kalliks peetakse. Annetusi tehti ka tähtsate sündmuste, näiteks sünnipäevade ja pensionile mineku puhul.

Sermat-Harding tuletas liikmetele meelde, et ESK tunnustab eluaegset annetamist mitme annetus kategooria kaudu, kusjuures annetajate nimed lisatakse igal aastal ESK Annetajate Tunnustamise Nimekirja.

2022. aastal saavutasid mitmed annetajad uue taseme:

  • Pronks ($2,500): Meeta Wesik, Helge Kurm, Veljo Laur, Alar Kongats, Toivo Kruusma, Tamara Norheim-Lehela, Kai Eichenbaum.
  • Hõbe ($5,000): Peeter and Tiiu Tõnisson.
  • Kuld ($10,000): Mati Kontus and Mioara Cercel, Ene-Liis Martens.
  • Platina ($20,000): Ken Valvur, Susanna Raidma pärandvara.

Mitmed annetajad, kes soovisid jääda nimetamatuks, jõudsid 2022. aastal ka pronks- ja kuld- kategooriatesse.

Sermat-Harding tänas kõiki annetajaid, kes jätkuvalt otsustavad pidada Eesti kultuuripärandit, kultuuri ja kogukonda esmatähtsaks.

ESK stipendiumid

ESK pakub tugevat stipendiumiprogrammi, mis on peamiselt tänu heldetele annetajatele ja päranditele. Aastal 2022 andis ESK stipendiume 17 üliõpilasele kolme stipendiumifondi kaudu.

  • ESK Martin ja Heljo Mäeksi stipendiumi 2022 saajad olid: Aleksa Gold, Kaisa Kasekamp, Marje-Leena Kiik, Erik Kreem, Erickson Moore, Maike Müürsepp, Tiiu Ilo Palumäe, Aleks Pede, Häli Puust, Liivi Sermat Cooke, Serena Vilde.
  • ESK Vilma ja Heinrich Blumi stipendiumi 2022 saajad olid: Sonja Dobson, Matthew Harding, Katariina Jaenes, Michelle Kangro, Kristina Põldre, Tomas Vilde.
  • ESK stipendiumi taotlejat 2022. aastal ei olnud.

Lisateavet ESK kolme stipendiumifondi kohta on võimalik leida veebilehelt: www.estonianfoundation.ca .

Koosoleku lõpus tänas President Eva Varangu liikmeid ja külalisi, ESK büroojuhatajat Nicole Pede koosoleku korraldamise eest ning Kaisa Kasekampi, Aleks Pede ja Tomas Vilde vabatahtliku abi eest. Erilist tänu avaldati Liis Teedlale tema pühendumise ja töö eest ESK büroos. Enne märtsi lõpus uute seikluste nimel lahkumist oli Liis Sihtkapitalis töötanud alates 2016. aastast. Lõpuks kingiti lilli Martin Pedele ja tänati teda tema töö eest juhataja ja ESK laekurina. Martin juhtis tõhusalt ESK finantse ning pakkus juhatusele pidevalt läbimõeldud kommentaare ja soovitusi. Järgnes vastuvõtt Tartu College'is isiklikult kohaletulnud liikmetele.

Juunis nimetas juhatus Raul Sinimäe laekuriks ja tervitas Peter Vilde uue juhatajana. Kõik teised juhatuse liikme ametikohad jäid samaks.

Palun kaaluge ESK annetajaks saamist, et Sihtkapital saaks jätkuvalt toetada Eesti tulevikku Kanadas. Annetage täna aadressil www.estonianfoundation.ca või helistage kontorisse 416.465.5600, et teada saada rohkem võimalusi annetamiseks.

TAKE ACTION

Donate

We need your help to continue our work for the community.

Sign Up

Sign up and stay informed of EFC & community news.

Get Involved

Volunteer or get involved in the Estonian community.

EFC

The Estonian Foundation of Canada is a registered charity that supports Estonian cultural and heritage initiatives across Canada.

Charitable No. 891452575 RR 0001

Contact

   Google Maps
    416.465.5600
   E-mail Us
 

Social Media